Till Salu

 STON  2012

  • Edindy  f.10/4 e Racer Bourbon – Global Frind

Ston Födda 2013

  • Valnes Hanna   e Judge Joe – Edenette
    Valnes Hanna


  • TAL AB  (Tom Lunds) uppfödningar på Valnevikens Stuteri

Se uppgifter på www.stalltalab.com