Infinitif

Infinitif far till sjärnhästen ECURIE.D.

Pris 2021: 3000 kr vid bokning 4,000 € vid levade föl finns på fryssemin.

Infinitif nomineras till Breeders Crown.