Infinitif

Infinitif
e.Pine Chip Island Dream e Coktail jet

Far till värdsstjärnan Equiri D.
OBS! Sista betäckningssäsongen
Infinitif dog 2021.

Pris 2022: 3000 kr vid bokning 30,000 SEK vid levade föl finns på fryssemin.

Infinitif nomineras till Breeders Crown.